JB40 KIT

ジブアーム、三脚、ドリー 3点セット

最大搭載重量 
20㎏(アーム長さ:100㎝)
30㎏(アーム長さ:63㎝)  

メインアーム長さ  63~100㎝

付属品

主な仕様

JB40 KIT仕様書

 • 最大搭載重量      アーム最長時  20㎏  最短時  30㎏
 • アーム長さ    63~100㎝
 • ヘッド取付         100㎜/75㎜(アダプタ使用)
 • 重量   10.3㎏
 • ボール経  100㎜

類似機材

JB-30HD

4,000

 •  Libec

SWIFT JIB50 KIT

6,000

 • Libec